Incorpora rosca especial per obtenir un major percentatge de materia seca a la fracció sòlida.
Alimentació a través de bomba.
 
Rendiments aproximats en funció del tipus de tamís: 3-20 m3/h fins 35 % de materia seca.