FILTRAT
Tenint en compta, que la major part del purí és aigua i el nostre objectiu és:
Transportar a llocs llunyans lo mínim possible, el filtratge és una bona opció.
Tal com l'estudi adjunt ens informa (UNIVIC), podem fer un filtratge de fins a 250 micres i tota la fracció filtrada resultant, rebaixem els nutrients sobretot el Nitrògen fins un 25/35%. La fracció sòlida espessa la barrejem de nou amb el purí. Amb aquests equips, podem pujar des d'un 2-4 % de matèria seca que contè el purí de porc (mares/engreix) fins un 11% que permet la rampa, aquest és encara un líquid espès que es transporta amb cuba.
Al sector porcí, aquests equips s'utilitzen per pujar el percentatge de nutrients al purí que traslladem més lluny i així economitzem els costos de transport i  en vacú són utilitzats per filtrar líquid de la sala de munyir i d'aquesta manera reutilitzem l'aigua per netejar.