L’objectiu del Sucker és aconseguir extreure de manera contínua els purins de les fosses internes de les granges porcines per poder dur-lo a les zones d’emmagatzematge exteriors, des d’on es pugui tractar i valorar diàriament abans que comenci la seva fermentació.


 
La població en general ha percebut que les emissions dels purins són altament contaminants i nocives per a la salut i benestar dels éssers vius.

Realment, això pot passar durant el procés d’envelliment d’aquest, abans de tractar-lo o aplicar-lo en camp. La descomposició dels purins en el seu emmagatzematge implica una activitat microbiana que produeix i emet gran part dels compostos contaminants que volem evitar.

Les condicions de treball a l’interior de les naus fan que no resulti atractiu laboralment i l’oferta de treballadors qualificats es veu minvada.
És per això que presentem una solució que, no només millora el benestar i la nostra imatge, sinó que també millora el creixement dels animals, estalviem en energia, ja que no hem de ventilar tant i, per descomptattambé millora el nostre benestar.

Sucker és un robot AGV que inclou un aspirador que absorbeix els purins líquids i sòlids de les granges de porcs, emmagatzemant-lo en un dipòsit intern.
Una vegada ha omplert el dipòsit, automàticament es desplaça cap a un punt d’evacuació de la granja per al buidatge, i si interessa entrar en el procés de tractament que disposi l’explotació.

Una vegada buidat, retorna al punt on s’havia aturat i continua amb la neteja.
Per fer més rendible l’equip, un cop acabada la neteja de la nau, automàticament surt de la mateixa i passa per un sistema de neteja i desinfecció perquè el mateix equip es desplaci a la següent per realitzar la mateixa tasca.

L’equip consta de bateries que podem carregar a través de connexió a la xarxa elèctrica o amb energia solar. Quan l’equip detecta que no té bateria, automàticament es desplaça al punt de càrrega.

Amb aquest equip solucionem l’RD 306/2020 de l’11 de febrer sobre l’ordenació de les explotacions porcines, ja que el buidatge serà diari.

 
SOLUCIÓ ALS PURINS I AL BENESTAR DELS ANIMALS I LES PERSONES
 
- Incorporar un nou procés a la granja, a l’interior de les naus —que és on s’originen els purins— que doni solució a la problemàtica existent amb l’emmagatzematge dels purins en fosses interiors en la seva extracció diària.
- Millorar la salut i el benestar animal i dels seus cuidadors
- Evitar la fermentació dels purins
- Millorar la sostenibilitat de les explotacions ramaderes porcines:
  • Reducció pràcticament total de les emissions a l’interior de la nau.
  • Reducció general d’emissions a l’exterior.
  • Reducció de mortalitat i augment del creixement animal.
  • Reducció de consums d’aigua per a la neteja i energia per a la ventilació forçada.
- Millorar l’eficàcia i fomentar l’ús de tecnologies de tractament i valorització dels purins, reduint els costos de la mateixa planta i del tractament.
- Fomentar la imatge d'indústria de qualitat, innovadora i respectuosa amb el medi ambient.
- Obtenir un avantatge competitiu en el sector en l'àmbit internacional, on no existeix encara cap tecnologia ni procediment que doni resposta efectiva a totes les necessitats detectades en granges ja existents.