SEPARADOR SÒLID / LÍQUID
Dissenyats per aconseguir el màxim aprofitament de les dues fraccions un cop separats.
 
Equips amb un interval de separació entre 6m3/h i 80m3/h

FRACCIÓ SÒLIDA
Possibilitat de regulació del premsat. Es pot obtenir d’un 20% a un 35% de matèria seca.

FRACCIÓ LÍQUIDA
En funció del seu destí, es pot col·locar diferents mides de tamís filtrant des de 250 micres a 1 mm.

Cos construït totalment en acer inoxidable. Ideal per treballar amb purins.

Dispositiu de laberint que impedeix l'entrada de líquid al reductor, facilitant l'estanqueïtat entre la rosca i el reductor i evitant el seu deteriorament.
Escotilla de mida gran: facilita la inspecció interior del tamís.
 
ESPIRAL AMB RECOBRIMENT DE CARBUR DE TUNGSTÈ AMB UNA DURESA DE 2.500 HV0,2
 
Espiral d'acer inoxidable amb major resistència al desgast i major vida útil de la rosca sense modificar les característiques del treball.

Tamís flotant i centrat en ambdós costats que garanteix un perfecte acoblament amb l'espiral, obtenint un major rendiment i duració dels mateixos.

Possibilitat d'adaptar rampa de pre-filtratge per augmentar el seu rendiment (veure equips Kompack®).
 
Per a climes freds, obertura del buidatge de la càmera estanca.
En zones climàtiques de possible congelació, aquesta comporta ens permet buidar la càmera i evitar el taponament causat pel gel.

Respirador del separador per evitar el buit dintre del tamís i maximitzar el rendiment del separador.
 
Dipòsit pulmó 100 L per treballar sense retorn, inclou variador de velocitat per la bomba.
 
Dipòsit d'emmagatzematge sobre el separador amb capacitat de 1 m3 i  sirena per treballar sense retorn

Tamís de malla triangular estàndard o súperreforçats qualitat AISI 316, evitant que les partícules sòlides embussin el tamís.
Possibilitat 0.25 - 0.5 - 0.75mm

Contrapès modular que permet una millor regulació de premsatge.
Des de 2,5kg a mòduls múltiples de 10kg per aconseguir més quantitat de matèria seca.

Possibilitat d'entrada del purí per la part superior o inferior per maximitzar el rendiment en funció de l'equip.

Detector de senyal de tap de sòlid, 
per parar el funcionament de la bomba i el separador en cas de no compactació.

Coll regulable que augmenta la matèria seca, ens permet, en cas de canvi de % de matèria sòlida del purí, adaptar-lo per assegurar un màxim rendiment.

Coll davanter amb frontissa, 
que permet la manipulació de rosca i tamís facilitant les funcions de manteniment de l'equip.

Comportes de premsat amb contrapesos q
ue regulen en tot moment el percentatge de matèria seca.

PORCÍ
Equips dissenyats per porcí, amb un purí que no supera el 5% de sòlids, aconseguim un mínim consum elèctric per m3 amb una separació de la fracció líquida de fins 250 micres i 35% matèria seca amb sòlid.
Vacú
Solucionem les diferents casuístiques amb vacú, donant la màxima rentabilitat a les dues fraccions sortides del separador, deixant-les preparades per reutilitzar o per aplicar qualsevol tractament posterior.
Biogàs
Per aconseguir el màxim rendiment del digestor entrem diferents productes, els nostres equips estàn dissenyats per poder ser els més eficaços amb les condicions més dificils.
Plantes mòvils
Un negoci amb alça és la separació a domicili, per això em dissenyat equips autònoms per aconseguir maximitar el rendiment per hora del treball, amb la mínima inversió i màxima seguretat.