Industria
El nostre equip de filtració és cada vegada més apreciat en el món de la indústria, especialment en situacions en què el % de sòlids és del 2 al 14%. Amb ells obtenim el màxim rendiment i seguretat.
Hem adaptat els nostres equips a:
Escorxadors per a la recuperació de continguts intestinals, separació de purins a les sales de recepció, i cada vegada més per tamisar tots els residus de la neteja de les sales interiors.
El rentat de camions, amb els nostres equips, separa fàcilment els residus de purins, serradures, paper, etc. Amb un consum mínim.
La indústria de la recuperació del plàstic, per a ells quan s'utilitza gran quantitat d'aigua, el nostre equip ofereix un rendiment segur i de baix consum.
Escorxadors
Destinat a: contingut intestinal, neteja de sales de recepció, rentat de camions i neteja de sales de manipulació.
Rentat de camions
Els costos de depuració del líquid són molt alts, degut sobretot per l'alta quantitat de sòlids que contè.