Per les seves característiques, pot funcionar connectat a una central hidràulica amb motor elèctric o a qualsevol màquina (tractor, manitú, ...) amb presa hidràulica. Això ens permet seguretat de funcionament. Possibilitat de col·locar amb pal en paret de bassa, que a l'treballar en horitzontal igualem els rendiments dels elèctrics amb l'avantatge de poder-los col·locar en diferents punts. A el no estar subjecte amb pal a un tractor o màquina, evitem possibles accidents com caure dins de la bassa ja que gràcies als seus cables, en cas de qualsevol accident, no arrossegaria el tractor cap a l'interior de la basses. Podem treballar amb l'agitador fins el buidatge de la bassa, es pot col·locar a la part inferior i si treballa en sec no té problemes. La seva fàcil instal·lació permet instal·lar l'agitador en diferents dissenys i mides de bassa. Amb un sol equip podem agitar diferents basses i canals interiors. En cas de poca potència elèctrica a les granges és la solució més segura. A l'estar sempre submergit en els purins i no tenir contacte amb el aire, la seva durada és més alta que un exterior. Gràcies a la seva hèlix helicoïdal evitem que cordes, plàstics, etc. es ens puguin canviar la configuració en l'eix. És segur per treballar en biogàs al no existir font d'ignició en àrea explosiva. Amb una sola central hidràulica, podem accionar diferents agitadors.