L'agitació té principalment dos funcions

El purí com sabem, està format per una porció líquida i elements en suspensió que solen precipitar ràpidament formant capes.

  • Una capa de material precipitat als fons, més densa i amb molts elements minerals, entre ells el fòsfor.
  • Una divisió líquida al centre que contè els elements solubles (nitrògen amoniacal, potasi).
  • Una crosta formada per matèries cel.lulòsiques menys densa i rica amb contacte amb l'aire i que amb frequència està seca.
Aquesta sedimentació de nutrients als diferents estractes de la fosa, té clares consequències a l'hora de repartir els elements minerals que contè al purí.

La primera raó de l'agitació, és barrejar el purí, per desprès repartir-lo al camp, els nutrients estiguin barrejats i de la primera a la darrera cuba els repartim per igual.

La segona raó i no menys important, és que els sòlids precipitats als fons de les basses si no es barregen no es poden treure amb la cuba.
D'aquesta manera, es va perdent capacitat de la bassa fins arribar al punt que les cubes no podràn carregar per massa fracció sòlida.
Agitador elèctric (dissenyats per ramaderia)
Agitadors submergibles de 2,2 a 18,5 Kw que es caracterítzen per la seva alta qualitat, flexibilitat i seguretat.
Sistemes de fixació per agitadors
Fabricats en acer galvanitzat en calent o acer inoxidable. Suports direccionals que permeten variar l'àngle d'agitació. Elevador amb dispositiu antirretorn.