Amb l'objectiu d'evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, principalment amoníac i compostos orgànics volàtils, podem realitzar una acidificació dels purins. Amb això fixem el nitrogen amoniacal i d'aquesta forma evitem en part la seva volatilització.

Els estudis realitzats llancen les següents conclusions:

• L'acidificació dels purins redueix les emissions d'amoníac en granja, instal·lacions d'emmagatzematge i en l'aplicació a terra.
• L'ajust freqüent de l'pH dels purins a les granges de porcs redueix la
volatilització d'amoníac en un 70%.
• Les pèrdues d'amoníac durant l'emmagatzematge de purins es redueixen
al voltant d'un 50% respecte al purí emmagatzemat sense tractar amb una crosta natural.
• L'acidificació dels purins redueix la volatilització de l'amoníac durant i després de la seva aplicació al camp.
• Durant l'acidificació s'incrementen els nivells de CO2 i H2S, però disminueixen durant l'emmagatzematge, de manera que no hi ha diferències significatives si es té en compte el procés complet.
• Diferents estudis mostren una disminució de la producció de metà entre el 67 i 90% (Font MAGRAMA)