Homogeneïtzació interior 
 
Cada vegada és més sovint que quan buidem les foses interiors de les granges quedin restes de sediments de les partícules que pesen més del purí.
Tambè és la conscienciació dels grangers, d'evitar pèrdues d'aigua als abeuradors fa que el  de sòlids augmenti i faci que costi més de sortir el purí.
Això fa que perdi capacitat i obligui a obrir comportes més sovint, fins al punt que s'han d'aixecar les reixes i buïdar a mà, o amb equips d'alt cost.

Mecaniques Segalés presentem tres opcions on posem solució a aquestes necesitats. :
  • Diluïent amb casos de petites acumulacions.
  • Agitador batidor sense aixecar la reixa per casos mitjans.
  • Agitador batidor aixecant la reixa, on resolem els casos més difícils.
La funció que fa, és desfer les crostres barrejant el sòlid amb el líquid i impedint així, que el líquid faci canals dins de la fosa i surti abans que el sòlid.
 
No deixi que passi més temps amb un alt cost de sistema de neteja, i demani una demostració dels nostres equips a la seva granja.
Diluient
Producte per l'eliminació de sediments a les foses facilitant la homogeneització del purí.