Separadors de purins i digestat

Dissenyats per aconseguir el màxim aprofitament de les dues fraccions una vegada separades. Equips amb un interval de separació entre 6m3/h i 80m3/h

NITRIFICACIÓ DESNITRIFICACIÓ N-DN

Transformem l'Amoni en Nitrogen gasós (N2). Amb un consum de 14Kw transformem un 50-70% del Nitrogen de la fracció líquida, reduint les terres necessàries.

Biogás Psicrofilo

El biogàs és un combustible que es genera en biodigestors específics a través de la biodegradació de la matèria orgànica. Un procés biològic anaerobi que es produeix en absència d'oxigen i que promou la producció d'una font d'energia renovable.

Els nostres distribuidors

En aquest apartat trobaràs una llista dels distribuïdors amb què treballem actualment. Si necessites més informació sobre algun en particular, no dubtis a preguntar. Som aquí per ajudar-te en allò que necessitis!

TÚNEL DE COMPOSTATGE I EVAPORACIÓ PURÍ

Amb l'evaporació del purí, controlant les emissions de gasos, reduïm el volum fins a un 90%. Ideal per a granges noves amb falta de terres per al seu pla de dejeccions.

ACIDIFICACIÓ DEL PURÍ

Amb l'objectiu d'evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, podem realitzar una acidificació dels purins. Amb això fixem el nitrogen amoniacal i evitem en part la seva volatilització.

SEPARADORS PER INJECTAR LÍQUID A REG PER DEGOTEIG

Aprofitem la fracció líquida de purins, després de separar-la a 80 micres, evitant emissions i olors i donant-li el valor econòmic que té com a fertilitzant.

SUCKER - Robot de neteja per a granges de porcs

Equip de neteja de fosses robotitzat (AGV) per absorció/aspiració de purins diàriament. Nou concepte de granja, sense acumulació de purins.

SAFATES DE PURÍ AIRESA SOTA ELS SLATS

És un sistema per evacuar el purí setmanalment i d'aquesta manera renovar l'aire que respira la truja, obtenint un millor rendiment de l'explotació i més benestar animal.

Reutilització purin sòlid per a llit de vaques

Cada vegada és més utilitzat el sòlid del purí per fer els llits de vaques, aquí podreu trobar estudis, equips i sistemes d'utilització.

Filtració tamisats fins

Filtres mecànics per tamisats fins a 100 micres amb alts rendiments i seguretat en el funcionament.

Bombeig

La manera més eficaç de moure el purí a llargues distancies és mitjançant bombes amb triturador que permeten un bon pas de sòlids.

Tubs de carga del purí i control m3 i Nitrògen

Estalviem amb transport i controlem el Nitrògen de cada una, podem fertilitzar sense problemes d'excessos o deficiències de N-P.

Homogeneïtzació interior

Diluient i agitadors sense aixecar o aixecant la reixa podem homogeneïtzar aconseguint una fàcil evacuació.

Agitadors elèctrics

Al remoure el purí igualem nutrients a la bassa, i evitem que es quedin restes al fons.

BATIDOR / AGITADOR HIDRAULIC

Especialment dissenyats per a solucionar problemes d'acumulació de sòlids en les basses exteriors i interiors de granges de porcí i boví així com plantes de biogàs.

Agitadors Tractor

Per basses petites o instal.lacions que no disposen d'energia elèctrica, amb protecció per evitar trencaments.

Filtració desbast inicial

Equips per evitar que els sòlids de mida gran entrin a la planta evitant així bloquejos o averies a les instal.lacions.

Filtrats

Amb molts casos o el % dels sòlids és baix o no necesitem escòrrer el sòlid amb les rampes separem fins 300 micres amb el mínim de consum energètic.

Escorxador de la industria cárnica

Disposem de separadors sólid/líquid per: el contingut intestinal, les sales de recepció dels animals, neteja de camions, etc...

TRACTAMENT FÍSIC - QUÍMIC DEL PURÍ

EQUIP DE SEPARACIÓ PER TREBALLAR AMB FLOCULANT Compost per una rampa amb tamís de malla Johnson i raspalls especials anti trencament de flòcul.

Industria

Els nostres equips són ideals per l'indústria paperera, fructícola o per totes aquelles que necessiten separar sòlids en suspensió o exprimir sòlids per rebaixar el % d'humitat.