Higienització express

• Seguint les referències que se sabien amb anterioritat hem pogut demostrar que els primers passos del compostatge són suficients per higienitzar la fracció sòlida del purí de vaca.
• Observant les anàlisis dutes a terme al laboratori s'ha pogut comprovar l'efectivitat de la higienització amb una reducció superior a 100 vegades els nivells originals de bacteris.
• S'ha dut a terme un seguiment del consum energètic de la instal·lació. Aquest consum ha estat molt reduït sent aproximadament de 1kWh / m3. Cost m3 total procés (a 0,14 € / Kw) 0,14 €.
• Durant l'avaluació de les diferents piles s'ha observat que en les dues repeticions de l'experiment s'ha produït una major higienització en la pila que només conté fracció sòlida que a la de la barreja amb bilorda.
ESTUDIOCAMADEVACAS2018 .pdf  BeddingResearch..pdf