La valorització dels nutrients del purí és l'objectiu de tots els sectors implicats en la cria de bestiar porcí i boví.

Com és sabut per tots, el problema és que els nutrients que contenen els purins estan molt diluïts en M d'aigua i és car de transportar.

En poder injectar el líquid a sistemes de reg per aspersió o per degotador aquests costos de transport desapareixen i podem valorar els nutrients que té el purí.

Agronòmicament, un altre factor important és que podem aplicar aquests nutrients quan el cultiu els necessita durant tot el seu cicle, no com fins ara que els apliquem en els moments que podem entrar amb les cisternes als nostres camps.

En poder injectar a reg per degoteig minimitzem les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitem olors en el moment de l'aplicació.

El disseny d'aquest equip ha estat possible gràcies al projecte LIFE ARIMEDA on hem regat per aspersió i per goter durant tres anys aconseguint l'objectiu de no obturació dels sistemes.