La solució a l'evacuació del purí
Quan el percentatge de fracció sòlida és alt o molt alt, l'única solució per treure el purí de les foses, es un agitador horitzontal.
Mecaniques Segalés, hem dissenyat l'agitador FER, aquest es pot desplaçar a tota la granja, i col.locar-los als punts més conflictius, per poder barrejar el sòlid amb el líquid.
Amb l'agitador FER, té l'avantatge de poder injectar aigua directament a les pales i d'aquesta manera fer més efectiva la feina.
Aquest mateix agitador es pot utilitzar per basses de paret vertical, només es necesita col.locar una plataforma pel suport.
Agitador per foses FER LG

Agitador submergible dissenyat per remoure foses de tamany petit o mitjà i amb alçades mínimes de 50 cm i màximes de fins 4 m, mitjançant un màstil que permet regular l'altura necessària en cada moment de l'agitació.

Agitador per foses FER PS

Agitador sumergible dissenyat per remoure foses de mig i gran tamany, amb altures des de 70 cm i màximes de fins 4 mts, mitjançant un màstil que permet regular l'altura necesària a cada moment de l'agitació.