Diluent


Millora les condicions sanitàries, redueix les males olors i els gasos nocius.
Atura i impedeix les fermentacions bacterianes de purins, el que es tradueix en els següents beneficis:
  • Un purins fluid, homogeni i sense sediments.
  • Un purins més fàcil de manejar i de treure de la fossa.
  • Un estalvi de temps i de treball.
  • Menys gasos i males olors, el que permet millorar les condicions ambientals de les instal·lacions.
  • DESFÉS és un producte biodegradable.

US:

  1. Barrejar DESFÉS amb aigua segons dosificació indicada en l'envàs.
  2. Abans del buidatge (3-4 dies) distribuir el producte un cop barrejat entre les reixetes.
  3. Buidatge de les fosses.