Bombes trituradores

Aquestes bombes, provistes de rodets multicanal oberts pel pas de sòlids de mida mitjana i doble triturador amb aspiració, estàn especialitzades per usos particularment pesats en les que es requereix una trituració prèvia de les substàncies sòlides o fibroses contingudes al líquid que es bombejarà.