Bombes per purí separat

Una vegada separat el purí, ja podem utilitzar bombes que les anomenem d'aigües brutes, aquestes bombes són ideals per transportar el líquid amb partícules sòlides, tot i que ja no seràn de grans dimensions, són bombes robustes i segures.
Soliciteu informació en funció dels m3 a transportar, distancia, altures i colzes.