Comptador volum i Nitrògen

Per controlar el volum extret, així com la concentració de Nitrògen amb el mateix.
Registre de la matrícula del camió.
Possibilitat de descàrrega de l'històric de càrregues mitjançant SD o Targeta.
Mitjançant accès remot des de la web.
· Equipat amb Brides de tancament ràpid.
· Pantalla tàctil amb visualizació de volum i Nitrògen carregat.
· Conductímetre.
· Canonada d'acer inoxidable.