Comptador de volum

Per controlar el volum de purins extret.
Registre del nombre del camió.
Possibilitat de descàrrega de l'històric de càrregues via targeta SD o
mitjançant accés remot via web.
· Equipat amb brides de tancament ràpid.
· Pantalla tàctil amb visualització de volum.
· Canonada d'acer inoxidable