Indústria plàstica

Per a la recuperació de plastics, s'utilitza gran quantitat d'aigua barrejada amb partícules petites del mateix, això comporta molts problemes amb els equips tradicionals de separació sòlids-líquids, en quedar incrustats en els tamisos.
Mecaniques Segalés hem dissenyat l'equip compack 1 amb sistema de neteja i raspalls, que evita la incrustació de les partícules aconseguint un alt rendiment de filtratge, acoblant-li un separador per escórrer al màxim els sòlids sortints.
Per a la reutilització de la fracció liquida acoblem en sèrie un filtre FILVI que ens la neteja fins a 100 micres.

Indústria paperera

Es genera una gran quantitat de residus durant el procés productiu en forma de líquid, amb un percentatge de sòlids entre 4 a un 11%, amb els nostres equips podem reduïr el volum entre un 15 i un 20%.

Indústria fructícola

Cada vegada és més important diferenciar-nos dels nostres competidors i aquests equips ens permeten donar un valor afegit al nostre producte, per donar rendibilitat de les restes de fruita podent esprémer i vendre el seu suc.