Indústria paperera

En funció del percentatge de sòlids que contè el residu i els m3 a separar, podem aplicar diferents equips o convinar diferents elements per aconseguir mecànicament i sense cap aditiu, una aigua el màxim de neta i un sòlid amb u percentatge de matèria seca d'entre un 25/35%.

Indústria fructícola

Cada vegada és més important diferenciar-nos dels nostres competidors i aquests equips ens permeten donar un valor afegit al nostre producte, per donar rendibilitat de les restes de fruita podent esprémer i vendre el seu suc.

Indústria plàstica

Ideal pel tamissat i recuperació de l'aigua utilitzada per a la neteja en el reciclatge de plàstics. Un primer filtrat amb la rampa a 500 micres (amb un mínim consum elèctric) per passar a continuació pel separador premsa deixant el plàstic pràcticament