Indústria fructícola

Aquest equip ens permet exprèmer quantitats petites de fruita ( max 2m 3 hora)
per aprofitar el suc i minimitzar el cost del transport de la fracció sòlida, ja que es redueix el percentatge d'humitat.
Tambè aquest equip ens permet reduïr el volum de la polpa i permet transportar-la com a producte sòlid.

- Compactador Pneumàtic
- Separado MS 100

Indústria paperera

Es genera una gran quantitat de residus durant el procés productiu en forma de líquid, amb un percentatge de sòlids entre 4 a un 11%, amb els nostres equips podem reduïr el volum entre un 15 i un 20%.

Indústria plàstica

Ideal pel tamissat i recuperació de l'aigua utilitzada per a la neteja en el reciclatge de plàstics. Un primer filtrat amb la rampa a 500 micres (amb un mínim consum elèctric) per passar a continuació pel separador premsa deixant el plàstic pràcticament