Separadors de purins i digestat

Dissenyats per aconseguir el màxim aprofitament de les dues fraccions una vegada separades. Equips amb un interval de separació entre 6m3/h i 80m3/h

NITRIFICACIÓ DESNITRIFICACIÓ N-DN

Les plantes de N-DN transformen el Amoni en Nitrogen gas N2, amb un consum de 14Kw transformem d'un 50 a un 70% de l'Nitrogen de la fracció líquida de purins. Com a conseqüència reduïm entre un 50 i un 70% les terres necessàries

FÍSIC - QUÍMIC

EQUIP SEPARACIÓ PER TREBALLAR AMB FLOCULANT L'equip de separació està compost per una rampa amb tamís de malla Johnson i raspalls especials anti trencaments de flòcul.

TÚNEL DE COMPOSTATGE I EVAPORACIÓ PURÍ

Evaporació de purí, controlant les emissions de gasos, aconseguim reduir el volum fins a un 90% ideal per a granges noves amb falta de terres per al seu pla de dejeccions

ACIDIFICACIÓ DE PURÍ

Amb l'objectiu d'evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, principalment amoníac i compostos orgànics volàtils, vam realitzar una acidificació de purins, amb això fixem el nitrogen amoniacal i d'aquesta forma evitem en part la seva volàtil

SEPARADORS PER INJECTAR EL LÍQUID A REG PER DEGOTEIG

Aprofitament de la fracció líquida de purins després de separar 80 micres. Evitant emissions i olors en el moment de l'aplicació i podem donar-li el valor econòmic que té com a fertilitzant.

SUCKER - Robot de neteja per a granges de porcs

Equip de neteja de fosses a diari per absorció/aspiració de purins sòlid/líquid, robotitzat (AGV).

Bandejes de puríns

AIRESA, és un sistema per evacuar el purí setmanalment i entregar aire nou davant del nas de la truja, per obtenir un millor rendiment de l'explotació.

Reutilització purin sòlid per a llit de vaques

Cada vegada és més utilitzat el sòlid del purí per fer els llits de vaques, aquí podreu trobar estudis, equips i sistemes d'utilització.

Filtració tamisats fins

Filtres mecànics per tamisats fins a 100 micres amb alts rendiments i seguretat en el funcionament.

Bombeig

La manera més eficaç de moure el purí a llargues distancies és mitjançant bombes amb triturador que permeten un bon pas de sòlids.

Tubs de carga del purí i control m3 i Nitrògen

Estalviem amb transport i controlem el Nitrògen de cada una, podem fertilitzar sense problemes d'excessos o deficiències de N-P.

Homogeneïtzació interior

Diluient i agitadors sense aixecar o aixecant la reixa podem homogeneïtzar aconseguint una fàcil evacuació.

Agitadors elèctrics

Al remoure el purí igualem nutrients a la bassa, i evitem que es quedin restes al fons.

BATIDOR / AGITADOR HIDRAULIC

Especialment dissenyats per a solucionar problemes d'acumulació de sòlids en les basses exteriors i interiors de granges de porcí i boví així com plantes de biogàs.

Agitadors Tractor

Per basses petites o instal.lacions que no disposen d'energia elèctrica, amb protecció per evitar trencaments.

Filtració desbast inicial

Equips per evitar que els sòlids de mida gran entrin a la planta evitant així bloquejos o averies a les instal.lacions.

Filtrats

Amb molts casos o el % dels sòlids és baix o no necesitem escòrrer el sòlid amb les rampes separem fins 300 micres amb el mínim de consum energètic.

Escorxador de la industria cárnica

Disposem de separadors sólid/líquid per: el contingut intestinal, les sales de recepció dels animals, neteja de camions, etc...

Industria

Els nostres equips són ideals per l'indústria paperera, fructícola o per totes aquelles que necessiten separar sòlids en suspensió o exprimir sòlids per rebaixar el % d'humitat.