Separadors de purins i digestió

Dissenyat per aconseguir el màxim aprofitament de les dues fraccions un cop separades. Tamís fins a 250 micres, màxima concentració sòlids cost m3 des 0,014 € m3

NITRIFICACIÓ DESNITRIFICACIÓ N-DN

Les plantes de N-DN transformen el Amoni en Nitrogen gas N2, amb un consum de 14Kw transformem d'un 50 a un 70% de l'Nitrogen de la fracció líquida de purins. Com a conseqüència reduïm entre un 50 i un 70% les terres necessàries

Reg gota a gota fracció liquida purins

Aprofitament de la fracció líquida de purins després de separar 80 micres. Evitant emissions i olors en el moment de l'aplicació i podem donar-li el valor econòmic que té com a fertilitzant.

TUNEL EVAPORACIÓN PURÍN

Evaporació de purí, controlant les emissions de gasos, aconseguim reduir el volum fins a un 90% ideal per a granges noves amb falta de terres per al seu pla de dejeccions

ACIDIFICACIÓ DE PURÍ

Amb l'objectiu d'evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, principalment amoníac i compostos orgànics volàtils, vam realitzar una acidificació de purins, amb això fixem el nitrogen amoniacal i d'aquesta forma evitem en part la seva volàtil

Reutilització purin sòlid per a llit de vaques

Cada vegada és més utilitzat el sòlid del purí per fer els llits de vaques, aquí podreu trobar estudis, equips i sistemes d'utilització.

Agitadors Tractor

Per basses petites o instal.lacions que no disposen d'energia elèctrica, amb protecció per evitar trencaments.

Agitadors elèctrics

Al remoure el purí igualem nutrients a la bassa, i evitem que es quedin restes al fons.

BATIDOR / AGITADOR HIDRAULIC

Especialment dissenyats per a solucionar problemes d'acumulació de sòlids en les basses exteriors i interiors de granges de porcí i boví així com plantes de biogàs.

Homogeneïtzació interior

Diluient i agitadors sense aixecar o aixecant la reixa podem homogeneïtzar aconseguint una fàcil evacuació.

Filtrats

Amb molts casos o el % dels sòlids és baix o no necesitem escòrrer el sòlid amb les rampes separem fins 300 micres amb el mínim de consum energètic.

Bandejes de puríns

AIRESA, és un sistema per evacuar el purí setmanalment i entregar aire nou davant del nas de la truja, per obtenir un millor rendiment de l'explotació.

Tractaments de purins

Específics per a granges, reduïr i concentrar nutrients com nitrògen i fòsfor adaptant-los a les seves terres.

Biogas

Per cubrir el màxim de casuístiques possibles, sortida contínua de digestat, separació per entrada a digestor i equip mixte .

Filtració tamisats fins

Filtres mecànics per tamisats fins a 100 micres amb alts rendiments i seguretat en el funcionament.

Tubs de carga del purí i control m3 i Nitrògen

Estalviem amb transport i controlem el Nitrògen de cada una, podem fertilitzar sense problemes d'excessos o deficiències de N-P.

Biogàs Psicrofil

És un nou concepte de planta de Biogàs, ideal pel seu baix cost per a granges de porcí i boví. Ens permet aprofitar la seva energia i evitar problemes d'emissions. Amb aquesta planta no hem de tapar les basses d'emmagatzematge de la granja en aplicació de

Filtració desbast inicial

Equips per evitar que els sòlids de mida gran entrin a la planta evitant així bloquejos o averies a les instal.lacions.

Bombeig

La manera més eficaç de moure el purí a llargues distancies és mitjançant bombes amb triturador que permeten un bon pas de sòlids.

Recuperació de subproductes

Els nostres equips estàn dissenyats per la recuperació del contingut dels envasos de vidre, tetrabrick, pets, iogurt... i reduïr el volum dels mateixos.

Escorxador de la industria cárnica

Disposem de separadors sólid/líquid per: el contingut intestinal, les sales de recepció dels animals, neteja de camions, etc...

Industria

Els nostres equips són ideals per l'indústria paperera, fructícula o per totes aquelles que necesiten separar sòlids en suspensió o exprimir sòlids per rebaixar el % d'humitat.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació, i oferir continguts i publicitat d'interès. Al continuar amb la navegació entenem que s'accepta la nostra Política de cookies