Fracció sòlida de fins a un 20% de matèria seca.

Ideal per incorporar en granges de mida petita o a sistemes de tractament de purins que precisin de poc cabal a l'hora (NDN, biogàs, striping, osmosi inversa, etc.).

També especialment indicat per a sales de neteja de camions per treure serradures i purins abans de manar el líquid a la depuradora.

Està compost per una rampa de prefiltraje i un compactador amb tamís de fins a 500 micres i aconseguir un sòlid de fins a un 20% de matèria seca.