Suport per dipòsits coberts

Suport fet amb acer galvanitzat o inoxidable, especialment disenyat per dipòsits coberts amb paret de formigó vertical.
Per tancs de nova construcció o ja existents encara que continguin gran quantitat de sòlids.
Està compost per un màstil apoiat al fons del dipòsit i un sistema de fixació a la part superior que permet direccionar-ho amb diferents sentits i traballar a diferents altures.
Seguretat
Cadena de seguretat.

Sistemes de fixació per agitadors

Fabricats en acer galvanitzat en calent o acer inoxidable. Suports direccionals que permeten variar l'àngle d'agitació. Elevador amb dispositiu antirretorn.