Suport per basses talús de PVC suspesa

Permet col·locar agitador en basses de talús recobertes amb plàstic, PVC, geotextil, …., sense danyar el recobriment, ja que cap element frega ni es recolza en el mateix.
Passarel·la galvanitzada amb fixació posterior sobre base de formigó i arriostrament en acer inoxidable en la part frontal, que li confereixen la rigidesa necessària per suportar tot el conjunt.
A l'extrem final se li adapta el màstil amb l'agitador que permet adreçar-ho dins d'un angle de 180º i treballar a diferents altures.
Seguretat 
Col·loquem un pis de reixeta antilliscant, baranes de seguretat i sòcol a tot el lateral per evitar accidents .

Sistemes de fixació per agitadors

Fabricats en acer galvanitzat en calent o acer inoxidable. Suports direccionals que permeten variar l'àngle d'agitació. Elevador amb dispositiu antirretorn.