Suport per basses talús amb apuntalament interior

Permet col·locar agitador en basses de talús recobertes amb plàstic, PVC o formigó projectat.
Per a basses de nova construcció de tot tipus o ja existents amb recobriment de formigó projectat.
Passarel·la galvanitzada recolzada per un extrem en la part exterior sobre base de formigó i per l'altre extrem sobre pilar d'acer inoxidable a l'interior de la bassa.
Final per adaptar el màstil amb l'agitador que permet adreçar-ho dins d'un angle de 180º i treballar a diferents altures.
Seguretat
Col·loquem un sòl de reixeta antirresbaladizo baranes de seguretat i sòcol a tot el lateral per evitar accidents. 
Cadena de seguretat per a agitador i cable elèctric.

Sistemes de fixació per agitadors

Fabricats en acer galvanitzat en calent o acer inoxidable. Suports direccionals que permeten variar l'àngle d'agitació. Elevador amb dispositiu antirretorn.