Els estudis realitzats llancen les següents conclusions: • L'acidificació dels purins redueix les emissions d'amoníac en granja,
instal·lacions d'emmagatzematge i en l'aplicació a terra. • L'ajust freqüent de l'pH dels purins a les granges de porcs redueix la
volatilització d'amoníac en un 70%. • Les pèrdues d'amoníac durant l'emmagatzematge de purins es redueixen
al voltant d'un 50% respecte a l'purí emmagatzemat
sense tractar amb una crosta natural • L'acidificació dels purins redueix la volatilització de
l'amoníac durant i després de la seva aplicació al camp. • Durant l'acidificació s'incrementen els nivells de CO2 i H2S,
però disminueixen durant l'emmagatzematge, de manera que
no hi ha diferències significatives si es té en compte el procés complet. • Diferents estudis mostren una disminució de la producció de metà
entre el 67 i 90% (Font MAGRAMA)