Tub de carga de cuba Vacuum

Tub d'extracció de purins. Preparat per connectar la presa de
la cisterna amb enganxament ràpid, incorpora guillotina de tancament i
vàlvula de desencebat.
Facilita el buidatge de la bassa, ja que extraiem els purins de la base
de la mateixa.
Fabricat a mida per a qualsevol tipus de bassa.