FUTUR DE LES PLANTES CENTRALITZADES I BIOGÀS

2022-07-27

Conferència a càrreg del Sr. Xavier Flotats 
Professor Emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya
Títul: "FUTUR DE LES PLANTES CENTRALITZADES I BIOGÀS"