PREMI FIGAN PER EL SUCKER

2021-11-29

Agraïm a la fira de Zaragoza, el premi que ens ha concedit per el robot Sucker (sistema de neteja de foses per a granges de porcs).