NOVA PLANTA SEPARACIÓ SÒLID / LÍQUID ESCORXADOR

2021-12-02

Nova planta separació sòlid / líquid de purins i contingut intestinal en sala de recepció d'animals d'un escorxador de la Comunitat Aragonesa.